AI 101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I

    Türk İnkılâbının Niteliği ve Önemi;  Türk İnkılâbını Hazırlayan nedenlere Toplu Bakış;  
    Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Yol Açan Önemli Siyasi ve Askeri Gelişmeler; Osmanlı Devletinin Parçalanması; Mustafa Kemal'in Milli Mücadelenin Önderi Haline Gelmesi; Kongreler Yolu ile Milli Teşkilatlanma; Kuvay-ı Milliye ve Misak-ı Milli Kararları; TBMM'nin Açılması ve Yeni Türk Devletinin Oluşumu;  Batı Cephesi ve Muharebeler; Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz; Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması.

    Ders Kitapları:
    Atatürk´ün Söylev ve Demeçleri I-II, III., Ankara, 1989 Atatürk´ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Ankara 1991
    Yalçın ,Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 2002