ENF 121 Temel Bilgi Teknolojileri

    Temel terimler ve kavramlar; İşletim Sistemlerine Giriş (Windows); Kelime İşlemciler (Word); Veri ve Grafik İşleme (Excel); Sunu Hazırlama (Power Point); Veri iletişimi ve Bilgi Ağları Kullanma; Internete Giriş; E-posta, Tartşma Grupları, Forumlar; FTP; Web ve Bilgi Tarama Sistemleri; Internetle Bilgi Yayma, HTML ye Giriş, Webte yayınlama.

    Ders Kitapları:
    Bilgisayar ve Internet