FZ 117 Analiz I

    Temel Kavramlar, Reel Sayılar, Sayı Ekseni, Aralıklar, Eşitsizlikler; Fonksiyonlar , Bileşke, Ters Fonksiyonlar ve Fonksiyonların Grafikler; Trigonometrik Fonksiyonlar; Limit Tanımı ve Hesabı, Limit Teoremleri, Sonsuz Limitler, Belirsizlikler; Süreklilik, Süreksizlik ve Tipleri; Türev ve Türev Alma Kuralları; Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri; Artmalar ve Diferansiyeller; Fonksiyonların Ekstremum Değerler;  Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi; Belirsiz Şekiller ve Hopital Kuralı, Kalanlı Taylor Teoremi ve Uygulamaları; Ters Fonksiyonlar ve Türevler; Doğal Logarimalar, Üstel Fonksiyonlar ve Türevleri.

    Ders Kitaplari:
    1.  Thomas Calculus 1, Beta, 2009, Çeviran: Recep Korkmaz.
    2.  Calculus, Robert Ellis, Denny Gulick, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1982.
    3.  College Mathematics, Ayres Frank, McGraw Hill, Newyork, 2001.