FZ 118 Analiz II

    Diziler, Dizilerin Limitlerini Hesaplama Teoremleri; Seriler, Sonsuz Seriler, Serilerin Yakınsaklığı, Oran ve Kök Testleri; Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Binom Teoremi, Kuvvet Serilerinin Uygulamaları; Belirli İntegralin Tanımı ve Özellikleri, Analizin Temel Teoremi;  Belirsiz İntegraller ve Dönüşüm Kuralı; Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Hacim Hesapları ve Bir Eksen Etrafında Döndürme;  Düzlem Eğrilerin Uzunlukları, Dönel Yüzey Alanları ve Papus Teoremleri; Momentler ve Ağırlık Merkezleri; Integrasyon Teknikleri, Kısmi İntegrasyon, Rasyonel Fonksiyonların Integrasyonu; Trigonometrik Dönüşümler ve Trigonometrik İntegraller; Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Yüksek Boyutlarda Limit ve Süreklilik; Kısmi Türevler, Zincir Kuralı, Kapalı Fonksiyon Teoremleri; İki Katlı İntegraller, Üç Katlı İntegraller.

    Ders Kitapları:
    1.  Thomas Calculus 1, Beta, 2009, Çeviran: Recep Korkmaz.
    2.  College Mathematics, Ayres Frank, McGraw Hill, Newyork, 2001.
    3.  Calculus, Robert Ellis, Denny Gulick, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1982.