FZ 237 Fizik İçin Matematik I

  Temel kavramlar, Lineer denklem sistemleri, Matrisler ve satır indirgenmesi;  Matris cebri ve işlemleri, Matris denklemleri ve matrisin tersini bulma; Determinantın tanımı ve özellikleri; Vektörler, Euclidean n-uzay; Vektör uzayları ve alt uzaylar; Span, Lineer Bağımsızlık; Baz ve Boyut;  Temel alt uzaylar, nulite, rank; Özdeğer ve özvektör, Matrislerin köşegen hale getirilmesi;  Vektör diferansiyel operatörler (gradyan, diverjans, rotasyonel); Eğrisel integral ve integral teoremleri; Eğrisel koordinatlar; Koordinat dönüşümleri.

  Ders Kitapları:
  -Fizik ve Mühendislikte Matematik Yöntemler Bekir Karaoğlu 3. basım Güven Yayınları.
  -Fizikte Matematik Metodları Coşkun Önem Birsen Yayınevi 1998.
  -Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Matematik Yöntemler, Selcuk Ş.Bayın ders Kitapları A.Ş. Ankara 2004. -Matematical Methods in The Physical Sciences Marry L.BOAS, Jhon Wiley 1983. Matematical Methods of Physics Jon Mathews R.L. Walker W.A. Benjamin Inc.1970.
  - Matematical Methods for Physicsts , G.B. Afken- H.S.Weber Fourt Editon, 1995