FZ 323 Modern Fizik I

  Özel Görelilik: Zaman Genişlemesi, Doppler Olayı, Uzunluk Büzülmesi, İkizler Açmazı; Görelilikli momentum, Kütle ve Enerji, Lorentz Dönüşümü; Dalgaların Parçacık Özellikleri: Elektromanyetik Dalgalar, Karacisim Işıması, Fotoelektrik olay,Işık nedir, X-ışınları; Compton Olayı, Çift oluşumu, Fotonlar ve kütle çekimi; Parçacıkların Dalga Özellikleri: De Broglie Dalgaları, Olasılık dalgaları, Bir dalganın betimlenmesi, Faz ve Grup hızları, Parçacıkların kırınımı; Kutudaki parçacık, Belirsizlik ilkesi ve Uygulamaları;
  Atom Yapısı: Çekirdekli Atom, Elektron Yörüngeleri, Atom tayfları, Bohr Atomu, Enerji Düzeyleri ve tayflar;  Karşılığı bulunma ilkesi, Çekirdeğin hareketi, Atomun uyarılması, Lazer;  Kuantum Mekaniği: Kuantum mekaniğine giriş, Dalga Denklemi, Schröedinger denklemi, Beklenen değerler, İşlemciler; Kutudaki parçacık, Sonlu potansiyel kuyusu, Tünel olayı, Harmonik Salınıcı.

  Ders Kitapları:
  - Arthur Beiser (Çeviri: Prof.Dr. Gülsen Önengüt ), Modern Fiziğin Kavramları, Akademi Yayıncılık, Ankara, 2008.
  - Raymond A. Serway, Robert J. Beichner (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu), Fen ve Mühendislik için Fizik-3 (Modern Fizik), Palme Yayıncılık, Ankara, 2005.
  - John R. Taylor, Chris D. Zafiratos, Michael A. Dubson (Çeviri: Prof. Dr. Bekir Karaoğlu), Fen ve Mühendislikte Modern Fizik, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2008.
  - Paul A. Tipler, Modern Physics, Worth Publishers, Inc., New York, 1978.