KF 104 Kimya II

    Çözeltiler ve fiziksel özellikleri; Kimyasal kinetik; Kimyasal dengenin ilkeleri; Asitler ve bazlar; Asit baz dengeleri; Çözünürlük ve kompleks-iyon dengeleri; Tampon çözeltiler; İstemli değişme: entropi ve serbest enerji; Elektrokimya;  Geçiş elementleri; Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri; Çekirdek Kimyası; Organik kimyada temel kavramlar; Biyokimyada temel kavramlar.

    Ders Kitapları:
    -Petrucci,Ralph H.;Harwood William S.; Herring F. Geoffrey; (Çeviri editörleri Tahsin Uyar, Serpil Aksoy (2002)). Genel Kimya 1 İlkeler ve Modern Uygulamalar, Palme Yayıncılık, Ankara
    -Chang, Raymond, (Çeviri editörleri Tahsin Uyar, Serpil Aksoy Recai İnam (2006 )). Palme Yayıncılık, Ankara -Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel (2002). Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitapevi, Ankara.