KM 103 Kimya I

    Maddenin özellikleri ve ölçümü;  Atomlar ve atom kuramı;  Kimyasal bileşikler; Kimyasal tepkimeler; Sulu çözelti tepkimeleri;  Gazlar; Termokimya; Atmosfer gazları ve hidrojen;  Atmosfer kirliliği ve enerji konuları; Atomun elektron yapısı; Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri; Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar; Kimyasal Bağlar II: Bağ kuramları; Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.

    Ders Kitapları:

    Petrucci, Harwood ve Herring (çeviri Tahsin Uyar). GENEL KİMYA 1, Palme yayıncılık, 8. baskı. Raymond Chang; Çeviren: Recai İnam, Serpil Aksoy, Tahsin Uyar  Genel  Kimya 2, İlkeler ve Modern Uygulamalar (Petrucci, Harwood, Herning; Çeviri Editörleri: Tahsin UYAR, Serpil AKSOY) Yardımcı Kaynak: Genel Kimya 2, Yüksel SARIKAYA.