Seçmeli Dersler ( Güz )

  FZ 477 Lineer Optik I

  Optiğin tarihi gelişimi; Temel kavramlar ve optik yasalar; Optik dalgalar ve Maxwell denklemleri; Optik dalga eşitlikleri ve çözümleri; Optik dalgaların taşıdığı enerji ve momentum; Enerji ve optik yollarla aktarılan enerjiyle ilgili popüler konular; Tek ve çift yarıkta Young deneyi; İnterferometre ve uygulamaları; Kutuplanma; Yansıma önleyici tabakalar ve uygulamaları; Girişim filtreleri ve uygulamaları; Optik sistemlerin matris gösterimi; Optik ve optik sistemleriyle ilgi son gelişmeler.

  Ders Kitapları:
  -OPTİK, Eugene Hecht, Çev. Ed. Nizamettin Armağan, Nurdoğan Can, Akademi
  -1999. -OPTİK, Niftali Goca, Çev: Celal Çakır, Kültür Eğitim Vakfı-1993.
  -Dalga Optiği, Tayfun Arı, İlke Yayınevi-2007.
  -OPTICS: An Introduction for students of engineering, J. Warren Blaker, William M. Rosenblum, Macmillan Publishing Company - 1993.

   

  FZ 483 Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi

  Labview programlamaya giriş; Labview´de temel programlama teknikleri; Bilgisayarın yazıcı portunun özelliklerini tanıma ve bu portu kullanarak giriş-çıkış işlemleri; Arabirim sisteminin özellikleri ve arabirim sistemini kullanarak röle kontrolü; Trafik Işıkları Modeliyle Kontrol; Adım motorlarına giriş ve adım motorlarının programla kontrolü; Adım motor modeli; Adım Motorları ile yazıcı modeli; Optik Sensörler ve optik sensörlü kapılar; Optik Sensörleri kullanarak kontrol yöntemleri

  Ders Kitapları:
  -Grafik Programla Dili Labview, F. Ünsaçar ve E. Eşme, Seçkin yayınları, 2009.
  -Algılayıcılar Döştürücüler, O. Gürdal, Nobel Yayınları, 2000.
  -http://www.ni.com/labview/
  -http://www.obitet.gazi.edu.tr/obitet/sensorler/algilayici.htm

   

  FZ 423 Lazer Fiziği

  Lazer ışınımının özellikleri; Rezonans oyuğu ve işlevi; Optik yayınım çeşitleri; Işık pompalama yöntemleri; He-Ne lazeri; Gaz lazerler; Karbon dioksit lazeri; Diyot lazer;
  Serbest elektron lazeri; YAG lazerleri; Boya lazerleri; Azot lazeri; Yakut lazeri;

  Ders Kitapları:
  -The laser guidebook, Jeff Hecht,McGrawHill,1986

   

  FZ 463 Parçacık Fiziğine Giriş 1

  Temel kavramlar: karşıt parçacıklar; parçacık değiş-tokuşu; Leptonlar, kuarklar ve hadronlar; Uzay-zaman simetrileri; Hadronlar: kuantum sayıları ve uyarılmış durumlar;
  Hadronlar: kuark durumları ve renk, Kuantum renk dinamiği, jetler ve gluonlar; Zayıf etkileşmeler: W± ve Z0 bozonları; Yük eşlenikliği ve parite; Standart Model Ötesi Fizik; nötrino kütleleri, karanlık madde; büyük birleşme kuramları; Standart Model Ötesi Fizik: Giriş;  Süper-Simetri.

  Ders Kitapları:
  -Particle Physics, B.G. Martin && G. Shaw, Second Edition, Wilet.

   

  FZ 419 Yüksek Sıcaklık Süperiletkenliğine Giriş

  İletkenlik ve iletkenlik mekanizmalarına genel bir bakış; Üstün iletkenlik ve süperiletkenlik arasındaki ilişkinin incelenmesi; Süperiletkenliğin kaynağı; Meissner olayı, 1.tip ve 2. tip süperiletkenler; Akı kuantumlanması ve Vorteks durumu; Kritik Durum Modelleri; Yüksek Sıcaklık Süperiletken aileleri; Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin fiziksel özellikleri; Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin elektriksel özellikleri; Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin magnetik özellikleri; Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin ısısal özellikleri; Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin mekanik özellikleri; Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerine katkılamanın etkileri.

   

  Ders Kitapları:

  -C. Kittel, Katıhal Fiziğine Giriş, 6.Baskıdan çeviri, GÜVEN Kitap Yayın Dağılım LTD. ŞTİ, İstanbul, 1996. -Introduction to High Temperature Superconductivity, T.P.Sheahen.
  -Introduction to Superconductivity, M.Tinkham.

   

  FZ 465 Uzay Fiziğine Giriş

   Güncelleniyor..

  FZ 487 Düşük Boy Kuantum Sist.

   Güncelleniyor..

  FZ 409  Medikal Fizik

  Güncelleniyor..