TD 101 Türk Dili I

    Dilin tanımı, birey ve toplum için önemi;  Dil ile kültür ilişkisi; Dilin Türleri; Dillerin doğuşu ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkçenin gelişimi ve tarihi evreleri;  Türkiye Türkçesi; Ses Bilgisi; Ses Olayları; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Yazışmalar;  Yazışma Uygulamaları ve değerlendirmeleri.

    Ders Kitapları:
    -Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım , Yazar: Nurettin Demir, Emine Yılmaz.
    -Üniversiteler için Türk Dili, Yazar: Muharrem Ergin.
    -Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili-1, Yazar: Yusuf Çotuksöken. Türk Dili Dil ve Anlatım, Yazar: Atilla Özkırımlı.