TD 102 Türk Dili II

  Türkçenin Yapı Özellikleri: Çekim Ekleri; Türkçenin Yapı Özellikleri: Yapım Ekleri; Türkçede Cümle Kuruluşu ve Cümlede Görevli Öğeler;  Cümle Türleri ve Özellikleri; Anlatım Bozuklukları: Yapısal Bozukluklar; Anlatım Bozuklukları: Anlamsal Bozukluklar; Kompozisyon Bilgileri; Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları: Teorik Bilgi ve Uygulamalar;  Düşünce Yazıları: Teorik Bilgiler ve Uygulamalar; Sözlü Anlatım Türleri: Teorik Bilgi ve Uygulamalar; Türk ve Dünya Edebiyatından Seçilen Örnek Metinlerin Değerlendirilmesi.

  Ders Kitapları:
  -Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili-1, Yazar: Yusuf Çotuksöken.
  -Üniversiteler için Türk Dili, Yazar: Muharrem Ergin.
  -Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım , Yazar: Nurettin Demir, Emine Yılmaz .
  -Türk Dili Dil ve Anlatım, Yazar: Atilla Özkırımlı.