ARAŞTIRMA GURUPLARI


Hesaplamalı  Malzeme Fiziği

Hesaplamalı malzeme fiziği alanındaki çalışmalarımız temel olarak iki amaca yöneliktir. Birincisi, deneysel çalışmalarda elde edilen bulguların mikroskobik düzeyde temellerini ve nedenlerini araştırmaktır. Bu, gelişmiş bilgisayar hesaplamaları sayesinde mümkün olmaktadır. Burada amaç, mevcut deneysel sonuçları daha iyi anlayıp yeni deneylerin planlanmasına yardımcı olmak ve bilimsel araştırma sürecini daha hızlı ve verimli hale getirmektir. Bu birinci hedef için modellemede kullanılan malzemeler, önceden sentezlenmiş malzemeler olsa da
malzemenin  daha önce hesaplanmamış özelliklerin bulunmasına yöneliktir. İkinci amaç ise henüz deneysel çalışmanın konusu olmamış, fakat yeni ufuklar açabilecek
malzemelerin incelenmesidir. Yeni bulunan malzemelerin teknolojik uygulamalarda performansını önceden tahmin etmek için elektronik, optik, lineer olmayan optik, elektro-optik ve dinamik özelliklerinin araştırılmasıdır. Malzemelerin birçok özelliklerini belirlemede yoğunluk fonksiyonel teorisine (DFT) dayalı temel-ilke (first-principle; ab initio) metodunu kullanmaktayız. DFT, etkileşen çok–parçacık problemini etkileşmeyen tek-parçacık problemine indirgeyen kuantum mekaniksel bir yöntemdir. Günümüzde kristal yapıların özelliklerinin araştırılmasında temel-ilke yöntemine dayanan  (PHONON,  SIESTA, ABINIT, VASP, CASTEP, Wien2k, vb.) birçok bilgisayar yazılım programı bulunmaktadır. 

 

Öğretim Üyesi                                      

Doç. Dr. Süleyman ÇABUK

Doktora Öğrencileri

Ulaş KÖROĞLU
Tahsin ÖZER

Yüksek Lisans Öğrencileri

Onur SAKALLI
Faruk TOKSOY
Onur KAVCI