ARAŞTIRMA GURUPLARI


Termolüminesans Dozimetresi ve Medikal Fizik Lab


Arastırma Konuları
Termolüminesans Dozimetreleri
OSL Dozimetreleri
Radyokromik film dozimetreleri
İyonlaştırıcı radyasyonun doz ölçümünde kullanılmak üzere yeni dozimetrik maddelerin araştırılması
Iyonlaştırıcı radyasyonun teşhis ve tedavi amaçlı kullanımında doz ölçümleri Monte Carlo ile doz hesapları
Tarihlendirme çalışmaları

Araştımacılar
Prof.Dr.Zehra Yeğingil
Öğr.Gör.Dr.Tamer Doğan Ç.Ü. İmamoğlu Meslek Yüksekokulu
Arş.Gör.Mergim Gülmen
Arş.Gör. Gizem Portakal
Arş.Gör.Mehmet Gürsul
Uz.Emrumiye Arlı

Doktora Öğrencileri
Mehmet Yüksel
Neslihan Sarıgül
Elif Gönen
Emine Burçin İspir
Muhammet Karataşlı

Yüksek Lisans Öğrencileri
Ali Kazım Gürlek
Serdar Özkeser
Çağdaş Büyükaşık

Laboratuvar Donanımı
Risø Termolüminesans / Optiksel Uyarılmayla Lüminesans Cihazı
Epson film tarayıcı
Zeiss Mikroskop
Redline Etüv
Memmert İnkubator
Struers Parlatma cihazı
Elektro.mag Santrifüj
Sr90/Y90 kaynağı
Am241 alfa kaynağı
Muhtelif elekler
New Human Power Su arıtma cihazı
Precisa Hassas terazi
Modkim Çeker ocak