ARAŞTIRMA GURUPLARI


Yarıiletken İnce Filmler

Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Cebrail Gümüş

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri:

Filinta Kırmızıgül
Özge Filazi
Ceyda Habiboğlu
Gülay Altındemir
Soner Eskiocak
Ali Büyükciğer

Çalışma konuları: Kimyasal Depolama ve Püskürtme yöntemleri kullanılarak yarıiletken ve amorf ince filmlerin hazırlanması ve karakterizasyonu.