ARAŞTIRMA GURUPLARI

Uzaktan Algılama

Uzaktan algılama yeryüzünün ve yer kaynaklarının fiziksel bağlantı kurmadan algılayıcı sistemleri kullanarak incelenmesini sağlamaktadır. Uydulardan alınan sayısal görüntüler, görüntü işleme programları yardımıyla anlamlandırılır, bu işlemler sırasında Stefan-Boltzmann, Wien, Kara cisim ışıması gibi modern fizik yasalarının yanında Lagrange dönüşümleri gibi teorik fizik konularına ihtiyaç duyulur. Uzaktan algılama görüntüleri ile yeryüzünün incelenmesi için birçok olanak sunulmaktadır. Bunların başlıcalar iklim değişimlerinin analizi, küresel ısınma, atmosfer tabakalarının incelenmesi ve atmosferik değişimlerin izlenmesi, dünya enerji döngüsünün izlenmesi, yer yüzey sıcaklığı hesabı, deniz yüzey sıcaklığının hesabi ve Güneş enrjisi hesabı ve doğal afetlerin incelenmesi, ve iklim fiziği olayların gelmektedir. Uzaktan algılama sistemlerindeki yeni gelişmeler sayesinde uzaktan algılama görüntüleri askeri, medikal, tarım, hayvancılık, tekstil, çevre, meteoroloji ve madencilik ve gibi birçok uygulama alanında önem kazanmaktadır. Bu nedenle yakın gelecekte stratejik bir öneme sahip olması beklenmektedir.

 

Öğretim Üyesi                                      

Prof. Dr. Vedat PEŞTEMALCI

Doktora Öğrencileri

Cumali Körümdük

 

Yüksek Lisans Öğrencileri

Hacı İsmail Önem
Murat Elaldılar