BÖLÜM


Misyon

Fizik bölümü  evrensel değerler çerçevesinde,  ülkenin geleceği  için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi;   bilimsel araştırma yapabilen,  eğitim verebilen,  eleştirel düşünceye  sahip, beceri  ve motivasyonunu güçlü,   sürekli değişen dünyada düzeninde  bilimsel  anlayışa bağlı,  çağdaş,  sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı bilim insanları  yetiştirmeyi  görev edinmiştir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş ve kaliteli bir eğitim-öğretim yaparak kamu  kurum ve özel sektörde  ihtiyaç duyulan kendine özgüveni  olan,  soran,  sorgulayan ve çağın gerektirdiği bilgilerle donatılmış mezunlar vermek, ülke sorunlarına çözüm bulacak  araştırma faaliyetleri yürütmek, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi  ve teknoloji  ile  ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak  bir bölüm olmaktır.