Misyon ve Vizyon

Misyon

Fizik bölümü evrensel değerler çerçevesinde, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; bilimsel araştırma yapabilen, eğitim verebilen, eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonu güçlü, sürekli değişen dünya düzeninde bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı bilim insanları yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş ve kaliteli bir eğitim-öğretim yaparak kamu kurum ve özel sektörde ihtiyaç duyulan kendine özgüveni olan, soran, sorgulayan ve çağın gerektirdiği bilgilerle donatılmış mezunlar vermek, ülke sorunlarına çözüm bulacak araştırma faaliyetleri yürütmek, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir bölüm olmaktır.