Patentler

FİZİK BÖLÜMÜ PATENTLERİ

Buluş Başlığı: Dozimetrik Özellik Gösteren Mangan (Mn) veya Neodimyum (Nd) Katkılı Magnezyum Borat (MgB4O7:Mn veya MgB4O7:Nd) ve Üretim Yöntemi

Başvuru Sahibi: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Buluş Sahipleri:

Prof.Dr. Zehra YEĞİNGİL

Doç.Dr. Mehmet YÜKSEL

Prof.Dr. Kasım KURT

Arş.Gör. Volkan ALTUNAL

Dr. Adnan ÖZDEMİR

Prof.Dr. Osman SERİNDAĞ

Prof.Dr. Kasım OCAKOĞLU

Öğr.Gör.Dr. Tamer DOĞAN

Prof.Dr. Mustafa TOPAKSU

 

Buluş Başlığı: Tekstil malzemesi tabanlı polarizasyon bağımsız sinyal emici

Başvuru Sahipleri Furkan DİNÇER, Muharrem KARAASLAN, Emin ÜNAL, Cumali SABAH, Mehmet ESEN, İlhami İLHAN, Ramazan ESEN

Buluş Sahipleri:

Furkan DİNÇER

Muharrem KARAASLAN

Emin ÜNAL

Cumali SABAH

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ESEN

Doç.Dr. İlhami İLHAN

Prof.Dr. Ramazan ESEN