Radyasyondan Korunma Sorumluları

Gülten Günel Nükleer Fizik Laboratuvarı

Doç.Dr. Mehmet YÜKSEL

 

Termolüminesans Dozimetre ve Medikal Fizik Laboratuvarı

Prof.Dr. Zehra YEĞİNGİL

 

Termolüminesans (TL) / Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) Tarihlendirme Laboratuvarı

Doç.Dr. Mehmet YÜKSEL