Öğrenci Danışmanları

1. Sınıflar

Dr. Öğr. Üyesi Selda KILIÇ ÇETİN

 

2. Sınıflar

Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK

 

3. Sınıflar

Doç. Dr. Ahmet EKİCİBİL

 

4. Sınıflar

Prof. Dr. Süleyman ÇABUK 

 

Engelli Öğrenci Danışmanı

Prof. Dr. Hacı Mustafa KANDIRMAZ